Specjalizujemy się we wdrażaniu fińsko-skandynawskich metodach pracy opartych na Pedagogice Innowacyjności (Innovation Pedagogy – Innopeda) powstałych na Politechnice w Turku (Finlandia)