Akcja inkubacja

Innowacja społeczna „Logistyka innowacyjności – wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”

O projekcie

Celem projektu „Logistyka innowacyjności – wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami” jest opracowanie modelu profilowania studentów z użyciem e-portfolio dokumentującego ich twórcze i zespołowe dokonania świadczące o kompetencjach i potencjale do rozwiązywania niestandardowych wyzwań. Partnerem projektu jest Uniwersytet Gdański, odbiorcami jego studenci a użytkownikami organizacje zainteresowane narzędziami diagnozowania i rozwoju talentu we współpracy z uczelnią.

Innowacja społeczna ma na celu identyfikowanie, wsparcie oraz utrzymanie talentu na pomorskim rynku pracy poprzez wdrożenie modelu współdziałania uczelni i pracodawców przy realizacji form kształcenia oraz walidacji kompetencji innowacyjności. Sednem pomysłu jest wyprzedzenie procesu przechodzenia absolwentów z systemu edukacji do pracy na miarę ich potencjału twórczego i zastąpienie nieskutecznego systemu rekrutowania gotowych kadr kreatywnych modelem wzajemnego uczenia się innowacyjności, gdy grupa docelowa nadal jeszcze studiuje a potencjalny pracodawca buduje kulturę innowacyjności w swojej organizacji . Model opiera się na wypracowanych przez Politechnikę w Turku metodach, które wychodzą od realnego wyzwania ze świata biznesu lub III sektora i poprzez badanie, eksperymentowanie, prototypowanie i testowanie prowadzą do potencjalnie nowatorskich wdrożeń. Koncentruje się on na procesie innowacyjnym, dynamice ról studentów, pedagogów i ekspertów dziedzinowych oraz uczeniu się udzielania sobie informacji zwrotnej i radzenia z porażką. Polega na zapewnieniu logistyki w ramach wdrażania modelu: dopasowania uczestników do wyzwania, zorganizowania przestrzeni i harmonogramu działań wraz z narzędziami „design thinking” oraz tworzenia zindywidualizowanego portfolio kompetencyjnego.