O NAS

INNOCAMP PL jest organizacją działającą w ramach sieci ASHOKA, specjalizującą się w projektach innowacji społecznej, zwłaszcza angażowania różnorodnych interesariuszy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez działania artystyczne i estetyczne uczenie się. 

Beneficjentami działań INNOCAMPu są zarówno artyści, menedżerowie czy animatorzy kultury jak i nauczyciele dramy, instruktorzy teatralni, czy wykładowcy akademiccy stosujący dydaktykę opartą na doświadczeniach estetycznych i studiowaniu dzieł kultury jako inspiracji do wdrażania bardziej zrównoważonych praktyk społecznych. Organizacja oferowała liczne formy pedagogiki innowacyjności, w tym obozy czy badania doceniające, które przyniosły bardziej ekologiczne i zrównoważone rozwiązania np. budujące miejską kulturę rowerową w Gdańsku czy ekonomię okrężną w dziedzinie żywności czy mody.  INNOCAMP PL prowadzi także warsztaty komunikacji międzykulturowej, wyjazdy wytchnieniowe oraz kursy zarządzania niepewnością dla biznesu.

LIDERZY INNOCAMP PL

Magdalenia Jagiełło-Rusiłowska – załozycielka i Prezes Zarządu INNOCAMP PL jest kobietą biznesu, badaczką i innowatorką społeczną. Posiada tytuł magistra logistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Studiowała również zarządzanie badaniami i rozwojem. Była dyrektorem wykonawczym Stowarzyszenia Wybrzeżak, gdzie nadzorowała ponad 12 projektów innowacji społecznych z zagrożoną młodzieżą. Pracowała przy światowych finałach Odysei Umysłu jako sędzia główny kreatywności (University of Colorado, University of Maryland). 

Magdalena Jagiełło-Rusiłowska zarządzała 3 projektami finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Gdańskim. Jest współautorką przewodnika dotyczącego tworzenia wylęgarni innowacji oraz modelu współpracy szkolnictwa wyższego z życiem zawodowym. Jest certyfikowanym trenerem INNOPEDA (TUAS, Finlandia). Pełniła funkcję eksperta w projektach Ashoka dotyczących nauczania innowacji społecznych i uczenia się usług (Uniwersytet Islandzki). Jest również certyfikowanym terapeutą manualnym (Lone Serensen Institute) i trenerem dobrostanu.

Adam Jagiello-Rusilowski, PhD 
Academic Director, INNOCAMP PL, ASHOKA fellow & board member

Wykształcony w Polsce (UG), USA (Columbia) i Francji (INSEAD), stypendysta Forda i Ashoki, certyfikowany trener innowacji, kreatywności stosowanej, dramy improwizowanej i przywództwa w usługach. Po 25 latach pracy w środowisku akademickim jako intraprzedsiębiorca i dyrektor wykonawczy powrócił do tkania społecznego na rzecz sojuszy wielu interesariuszy na rzecz zmian systemowych w edukacji i rekrutacji technicznej. Jako stypendysta Ashoki prowadzi lub doradza w projektach R + D + I, które wzmacniają pozycję nauczycieli włączających i mniej uprzywilejowanej młodzieży poprzez system kursów mikrokredytowych i rekolekcji rozwoju wewnętrznego. Jest doradcą Times Higher Education, fińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz profesorem wizytującym pedagogiki innowacji na kilku uniwersytetach w Europie, Azji i Afryce. Pełnił funkcję prodziekana ds. międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych oraz kierownika Biura Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego. Jest prezesem zarządu Międzynarodowej Fundacji Zrównoważonej Edukacji w Hadze, Holandia.