SUMED – Sustainable multidimensional media contents

https://sumed-project.eu/

Głównym celem projektu jest edukacja dotycząca ekologii, dobrych praktyk i rozwiązań cyfrowych w sektorze szkolnictwa wyższego i na rynku pracy. Chcemy przekazać wiedzę na temat tych rozwiązań od specjalistów z czterech europejskich uniwersytetów do nauczycieli, aby mogli rozpocząć ich wdrażanie i rozwijanie na swoich uczelniach. Skupiamy się na zrównoważonych, ekologicznych i cyfrowych rozwiązaniach przyjętych od firm lub uniwersytetów, które już działają w tych dziedzinach. W tym celu przeprowadzimy badanie potrzeb na podstawie wywiadów z firmami i organizacjami pozarządowymi, aby stworzone rozwiązania były jak najlepiej dostosowane do obecnej sytuacji rynkowej.

Te rozwiązania obejmują wiele aspektów. Kiedy mówimy o ekologii i zielonych rozwiązaniach, mamy na myśli kierowanie trybu pracy w taki sposób, aby odbywał się on efektywnie, z minimalnym wydatkiem zasobów i czasu potrzebnego do osiągnięcia założonego celu. Przykładem takiego rozwiązania jest ograniczenie prac terenowych (które wymagają dodatkowego czasu, podróży, generując ślad węglowy), gdy istnieje możliwość wprowadzenia rozwiązań umożliwiających pracę stacjonarną.

Innym problemem, który nasz projekt adresuje, jest ciągle zmieniający się świat nowych technologii i wynikające z tego konsekwencje. Tempo zmian oznacza, że wiedza na ich temat szybko się dezaktualizuje. Zamiast tego chcemy wyposażyć studentów (a tym samym przyszłych pracowników) w umiejętności miękkie, które pozwolą im szybko adaptować się do zmieniającego się środowiska. Chcemy również pomóc im stawić czoła wyzwaniom wynikającym z rozwoju cywilizacji. Naszym celem jest promowanie środowiska pracy, w którym nie dochodzi do wypalenia zawodowego i w którym ważne jest zdrowie psychiczne.

Efektem projektu będzie nowa metodyka nauczania w dziedzinie edukacji medialnej oraz stworzenie nowych inicjatyw i wdrożenie praktyk wspierających zrównoważony rozwój. Ponadto, każdy uniwersytet stworzy program nauczania skupiony na przekazywaniu tej wiedzy studentom.

 

 

Partnerzy SUMED: Innocamp PL, Poland – leader Turku University of Applied Sciences, Finland UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, Spain University of Malta, Malta

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności

Ten projekt jest realizowany w ramach programu Erazmus Plus
Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z jego działań i wydarzeń na naszych oraz partnerskich stronach mediów społecznych a w szczególności pod linkami

SUMED-booklet1 revised
SUMED-booklet2

Dla bieżących działań:
https://klubgaja.pl/media-dla-klimatu/
https://www.facebook.com/Ashokawpolsce/?locale=pl_PL
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7138527955579817984/
https://app.evenea.pl/event/mediadlaklimatu/
https://nauka.trojmiasto.pl/Media-dla-Klimatu-Ekologia-i-wellbeing-imp545815.html
https://ug.edu.pl/news/pl/event/6145/media-dla-klimatu-warsztaty
https://www.facebook.com/events/668783002054309/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7

Dla działań zrealizowanych:
https://www.linkedin.com/showcase/90622973/admin/feed/posts/
https://www.linkedin.com/events/sustainablemediacurriculumdesig7062772419031089152/comments/
https://ug.edu.pl/news/pl/4722/sumed-sustainable-multidimensional-media-contents-nowy-projekt-realizowany-na-uniwersytecie-gdanskim
https://ug.edu.pl/news/pl/5976/nowoczesne-podejscie-do-mediow-miedzynarodowe-warsztaty-projektu-sumed
https://czrug.ug.edu.pl/jak-odbudowac-zaufanie-do-mediow-rozmowa-z-dr-beata-czechowska-derkacz/?fbclid=IwAR3gA57FXETnycMmnYZgVjfCu5y1YshAAb3oJLifw3kOoQPyPkoLoUanzBc
https://www.facebook.com/events/1276209156315063/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226992727995565&set=p.10226992727995565
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7041112081172971520
https://www.um.edu.mt/newspoint/events/um/2023/11/sustainability-lab-sessions-maks