INNOCAMP PL został liderem najwyżej w zeszłym roku ocenionego projektu Erasmus + Sports,  “JOY in Sports”. Będzie on promował zdrowie psychiczne poprzez sport. Międzynarodowe konsorcjum uczelni i klubów sportowych opracuje narzędzia dydaktyczne (grywalizacyjne) dla trenerów i dzieci w celu zwalczania zastraszania, rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie, przy jednoczesnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przesiedlonej, mniejszości lub o niższym statusie społecznym. Projekt ma zachęcić gminy do wprowadzenia standardów promocji włączenia społecznego w odniesieniu do dotowanych interwencji poprzez sport i certyfikacji trenerów oraz ich programów czy organizacji. „JOY” przeprowadzi 30 programów pilotażowych, docierając bezpośrednio do 450 dzieci za pośrednictwem zaangażowanych klubów sportowych. Pakiet edukacyjny zostanie opracowany jako baza dla kursów mikro-kwalifikacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez sport, dostępnych dla trenerów integracyjnych w Polsce, Finlandii, Portugalii, Turcji, Estonii i innych krajach.

INNOCAMP PL oraz dr Adam Jagiełło-Rusiłowski działają w ramach sieci ASHOKA jako 5tej na świecie organizacji pod względem wpływu społecznego, doradzając uczelniom w strategicznych projektach realizujących cele zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie inkluzji i angażowania różnorodności w ramach inicjatyw studenckich.