Wieczorynka z DramaLab


29.10.21 (piątek) godz. 17.00 – 19.00

Gry i zabawy edukacyjne z elementami improwizacji teatralnej sprawdzają się w inkluzyjnej szkole.  Są idealne do budowania pozytywnych relacji, empatii, rezyliencji i podnoszenia poczucia sprawstwa. INNOCAMP PL w ramach projektu JIMAC (Erazmus +) zaprasza na mini festiwal rodzinny oparty na cyfrowych zasobach dramy edukacyjnej (platforma DRAMALAB). Uczestnicy wirtualnej imprezy, po twórczej rozgrzewce  podzielą się na grupy i wypróbują swoje możliwości odgrywając wylosowane role, tworząc postacie z zaprojektowanych przez siebie masek, wybranych rekwizytów, podsłuchanych rozmów, ścieżek dźwiękowych, stopklatek itp. Do udziału zapraszamy nauczycieli wczesnej edukacji, anglistów, psychologów, terapeutów, instruktorów teatralnych i rodziców. Mile widziane są rodziny, grupy teatralne, drużyny Odysei Umysłu wraz z trenerami itp.

Prowadzenie: Szymon Grocholski i Adam Jagiełło-Rusiłowski

Konsultacja pedagogiczna: Iwona Stankiewicz