Projekt “Getting Unstuck”

Projekt “Getting Unstuck” ma na celu przyczynienie się do zmiany narracji o migracji i przywrócenie europejskiej tożsamości pluralizmu i inkluzyjności. „Wychodzenie z potrzasku”, w którym znaleźliśmy się wszyscy będzie zainicjowane przez artystów oraz pedagogów teatru i dramy kreatywnej. Interwencje z młodymi imigrantami, zwłaszcza tymi nieletnimi, jako współtwórcami spektakli teatralnych zaczną się od warsztatów integracyjnych opartych o wypracowane metody pedagogiki emancypacyjnej odpowiadające na kryzys migracyjny. Jest to dwuletni projekt współfinansowany (60%) przez program Unii Europejskiej KREATYWNA EUROPA, oparty na współpracy i fachowości partnerów w obszarze produkcji spektakli teatralnych, kultury i edukacji twórczej:

– Renaissance – Teatr Normandii (Francja)

– Comedia – Teatr Młodziezowy w Kolonii (Niemcy)

– Politechnika Turku – Wydział Sztuki (Finlandia)

– INNOCAMP PL – Prywatny Instytut Badawczo-Szkoleniowy (Gdynia, Polska)

oraz partnerzy stowarzyszeni:

– Theatre Day Productions – Teatr Młodzieżowy (Holandia/Autonomia Palestyńska)

– Teatr Korkoro i Teatr Szekspirowski (Trójmiasto, Polska)

– Sxedia Stijn Poli – Stowarzyszenie Pomocy Migrantom w Tesalonikach (Grecja)

– ASHOKA – Innovators for the Public – globalna sieć innowatorów społecznych

Proces artystyczny zaangażuje na zasadach równości młodocianych migrantów i migrantki, młodzieżową (szkolną publiczność) oraz artystów/pedagogów, którzy na co dzień dzielą troski i radości przybyszów w różnych rolach np. pracowników socjalnych, wolontariuszy, etnografów.

Powstaną 4 dzieła sceniczne z udziałem lokalnych artystów złożone z części muzycznej (skompnowanej przez uznanego muzyka europejskiego Terrego Riley’a ) a wykonywanej na różnych instrumentach etnicznych oraz części fabularnej, stworzonej interdyscyplinarnie z materiału narracyjnego zaoferowanego przez uczestników. W przypadku polskiej części dzieło będzie łączyć w warstwie muzycznej motywy kołysanek z różnych kultur a wizualnej elementy performensu ulicznego i sztuki cyrkowej. Będzie okazją dla młodych przybyszy poznania polskiej kultury i sztuki w neutralnej przestrzeni, bez narzucania znaczeń czy postaw poprzez ukazanie jej różnorodności i otwartości. Projekt będzie funkcjonował w warstwie multimedialnej, w formie wzajemnych streamingów, kolaży w spotkań z publicznością w konwencji teatru forum Augusto Boala i interaktywnych reportaży (teatru dokumentalnego).

Materiały:
Prezentacja
Podcasty: The Impact , The power of theater

 

Więcej informacji: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – arusil@ug.edu.pl