Projekt ACIIS – Akademia dla kreatywnych, innowacyjnych i włączających szkół ma na celu utworzenie sieci trenerów nauczycieli na poziomie kształcenia i doskonalenia zawodowego wraz ze szkołami w celu promowania innowacyjnych metod nauczania, które wykorzystują techniki dramy i cyfrowe narzędzia dramy jako

jako sposób na włączenie dzieci z różnicami do szkoły oraz wspieranie ich edukacji i rozwoju.

Podmioty zapewniające kształcenie nauczycieli i podmioty zapewniające ustawiczny rozwój zawodowy będą szkolić nauczycieli-studentów i nauczycieli doskonalenia zawodowego.

nauczycieli. Zaangażują zespoły szkolne w projektowanie w wypróbowywanie strategii nauczania i innowacyjnych cyfrowych narzędzi dramy, podczas gdy szkoły

będą przekazywać informacje zwrotne i pomagać w opracowywaniu skutecznych form wirtualnych, praktycznych i mieszanych szkoleń w zakresie nauczania języków, przedmiotów humanistycznych i ścisłych w edukacji włączającej.