ACIIS

Projekt ACIIS – Akademia dla kreatywnych, innowacyjnych i włączających szkół ma na celu utworzenie sieci trenerów nauczycieli na poziomie kształcenia i doskonalenia zawodowego wraz ze szkołami w celu promowania innowacyjnych metod nauczania, które wykorzystują techniki dramy i cyfrowe narzędzia dramy jako

jako sposób na włączenie dzieci z różnicami do szkoły oraz wspieranie ich edukacji i rozwoju.

Podmioty zapewniające kształcenie nauczycieli i podmioty zapewniające ustawiczny rozwój zawodowy będą szkolić nauczycieli-studentów i nauczycieli doskonalenia zawodowego.

nauczycieli. Zaangażują zespoły szkolne w projektowanie w wypróbowywanie strategii nauczania i innowacyjnych cyfrowych narzędzi dramy, podczas gdy szkoły

będą przekazywać informacje zwrotne i pomagać w opracowywaniu skutecznych form wirtualnych, praktycznych i mieszanych szkoleń w zakresie nauczania języków, przedmiotów humanistycznych i ścisłych w edukacji włączającej.

ACIIS – Academy for Creative, Innovative and Inclusive Schools

 

NEWSLETTER / Volume 1

WHAT?

The Erasmus+ Teacher Academies project ACIIS was designed with the aim of encouraging creative, innovative and inclusive schools. The project started in June 2023, it will last until June 2026 and has been funded with support from the European Commission (http://www.aciis.net/about.php).

WHAT TO EXPECT?

You can expect creative training courses (drama in language, science, and humanities), various drama workshops and stimulating lectures, national fairs of creative ideas, innovation camps, new digital tools, a lot of drama, positive atmosphere and so much more. 

WHO? 

The coordinator of the project is Društvo ustvarjalcev Taka Tuka – Veronika Gaber Korbar, Valentina Korbar and Katarina Picelj (https://www.facebook.com/gledaliskapedagogika) from Slovenia and partners in the project are organizations (public authorities, educational organizations, from elementary schools to universities, and art associations) from 5 European countries:

 

Austria

 • University College of Teacher Education, Vienna (Alexander Hoffelner, Elena Revyakina, Rolf Laven and Wilfried Swoboda)

 

Croatia

 • Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet (Katarina Aladrović Slovaček, Lidija Cvikić and Maša Rimac Jurinović)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057358965005

 

 • Teatar Tirena (Ines Škuflić-Horvat and Maja Sviben)

https://www.facebook.com/teatartirena

 

 • Škola za odgoj i obrazovanje, Pula (Hrvoje Bogojević)

https://www.facebook.com/skoo.pula

https://instagram.com/skoo.pula?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

http://ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr/

Italy

 • Istituto comprensivo W. A. Mozart (Margherita Savona)

https://www.scuolamozart.edu.it/

 

Poland 

 • INNOCAMP PL (dr Adam Jagiello-Rusilowski)

                  https://innocamp.pl/en/home/ 

Slovenia

 • Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Jan Pirnat i Tomaž Simetinger)

https://www.jskd.si

https://www.facebook.com/centralajskd?locale=hr_HR

https://www.facebook.com/gledalisce.jskd?locale=hr_HR

 

 • Univerza v Ljubljani (Nina Kristl)

https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/raziskovanje-na-oddelku-za-pedagogiko-andragogiko

 

 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Irina Lešnik Jeras)

https://www.facebook.com/irina.lesnik

 

 • Zavod sv. Stanislava (Nataša Hanuna)

https://www.stanislav.si/

https://www.facebook.com/search/top?q=osnovna%20%C5%A1ola%20alojzija%20%C5%A1u%C5%A1tarja

https://www.facebook.com/search/top?q=seminarji%20za%20pedago%C5%A1ke%20delavce

https://www.facebook.com/search/top?q=seminars%20at%20st.%20stanislav%27s

 

If you want to learn more about us, visit the http://www.aciis.net/consortium.php.

WHY?

We strongly believe that schools should be:

 • places of creative teaching and learning
 • places where innovative ways of mastering numerous contents such as languages, science and humanities are introduced, tried out and implemented 
 • places where every child can be happy and progress in accordance with their capabilities.

WHEN?

During the three-year period of the project, we will organize numerous activities you don’t want to miss. 

Therefore, follow us http://www.aciis.net/events.php and http://www.aciis.net/trainings.php.