Innocamp.pl

INNOCAMP PL jest organizacją działającą w ramach sieci ASHOKA, specjalizującą się w projektach

innowacji społecznej, zwłaszcza angażowania różnorodnych interesariuszy edukacji na rzecz

zrównoważonego rozwoju poprzez działania artystyczne i estetyczne uczenie się. 

 

Beneficjentami działań INNOCAMPu są zarówno artyści, menedżerowie czy animatorzy kultury jak i nauczyciele dramy, instruktorzy teatralni, czy wykładowcy akademiccy stosujący dydaktykę opartą na

doświadczeniach estetycznych i studiowaniu dzieł kultury jako inspiracji do wdrażania bardziej

zrównoważonych praktyk społecznych. 

 

Organizacja oferuje liczne formy pedagogiki innowacyjności, w tym obozy czy badania doceniające, które przyniosły bardziej ekologiczne i zrównoważone rozwiązania np. budujące miejską kulturę rowerową w Gdańsku czy ekonomię okrężną w dziedzinie żywności czy mody. INNOCAMP PL prowadzi także warsztaty komunikacji międzykulturowej, wyjazdy wytchnieniowe oraz kursy zarządzania niepewnością dla biznesu.