aktualne


Akcja Inkubacja

Innowacja społeczna „Logistyka innowacyjności – wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”

O projekcie

Celem projektu „Logistyka innowacyjności – wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami” jest opracowanie modelu profilowania studentów z użyciem e-portfolio dokumentującego ich twórcze i zespołowe dokonania świadczące o kompetencjach i potencjale do rozwiązywania niestandardowych wyzwań. Partnerem projektu jest Uniwersytet Gdański, odbiorcami jego studenci a użytkownikami organizacje zainteresowane narzędziami diagnozowania i rozwoju talentu we współpracy z uczelnią.